ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “ตราไปรษณียากรพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10”

            กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2561 - นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัว “ตราไปรษณียากรพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ภาพพระฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ สำหรับใช้งานทั่วไป 12 ชนิดราคา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1.         นายธเนศ พลไชยวงศ์ นักออกแบบตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2.         นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

3.         นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

4.         นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5.         นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

6.         นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

7.         นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด