ทีซีดีซี เปิดตัว “ทีซีดีซี คอมมอนส์ ยูเอ็กซ์ดีไซน์”

            กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2561 – นายปราโมทย์ วิทยาสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) (ที่ 5 จากซ้าย) นายอาคเนย์ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพิเศษ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัว “ทีซีดีซี คอมมอนส์ ยูเอ็กซ์ดีไซน์ สาขา ดับเบิ้ลยูดิสทริค” (TCDC COMMONS UX Design – W District) แหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์ (UX : User Experience) แห่งแรกของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ทีซีดีซีคอมมอนส์ ยูเอ็กซ์ดีไซน์ ดับเบิ้ลยูดิสทริค อาคารเลอลักคอนโดมิเนียม โครงการดับเบิ้ลยูดิสทริค

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. นายธนา โพธิกำจร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ดิจิทัลแบงค์กิ้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3. นายอาคเนย์ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพิเศษ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

4. นายปราโมทย์ วิทยาสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

5. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

6. รศ.ภาวดี สมภักดี ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายอภิรักษ์ ปนาทกูล ผู้ก่อตั้งยูเอ็กซ์ อะคาเดมี่ (UX Academy)

8. รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์