ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลทีทีเอฟ อวอร์ด 2560

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ที่ 3-ซ้าย) เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น หัวข้อเรื่อง “Toyota Thailand Foundation (TTF) Award ประจำปี 2560เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4-ซ้าย) และ  ผศ.ดร.ประมวล เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5-ซ้าย) ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท และโล่เกียรติยศ จำนวน 4 รางวัล จัดโดย มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้