สว 39-43 ยังฟิต

มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานชมรม สว. 39-43 (ที่5-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในงานเลี้ยง สังสรรค์สมาชิกชมรม ส.ว. 39-43โดยมี คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันท์ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง), อาษา เมฆสวรรค์ (ที่6-ซ้าย/แถวนั่ง), พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ที่7-ซ้าย/แถวนั่ง) พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ (ที่4-ซ้าย/แถวยืนหน้า), ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ที่5-ซ้าย/แถวยืนหน้า), และคณะสมาชิกชมรม ส.ว. 39-43 ร่วมสังสรรค์ในบรรยากาศอบอุ่น ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้