ขอเชิญร่วมงาน ล่องเรือ “ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้”ประจำปี2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561ล่องเรือ “ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้” ในวันอาทิตย์ที่ 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561ลงทะเบียนที่ท่าน้ำนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 06.30 – 09.30 น.

ค่าบริการ บุคคลทั่วไป 20 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เสียค่าบริการ

สถานที่

จุดที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)

จุดที่ 2 ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ล่องเรือไปจุดที่ 3 ศาลหลักเมือง (เดิม)

จุดที่ 4 วัดโตนด

จุดที่ 5 วัดบางระโหง

จุดที่ 6 วัดท้ายเมือง

จุดที่ 7 วัดกลางบางซื่อ

จุดที่ 8 วัดแคนอก

จุดที่ 9 พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

จุดที่ 10 วัดฉิมพลี

จุดที่ 11 วัดปรมัยยิกาวาส ล่องเรือกลับท่าน้ำนนทบุรี

ติดต่อสอบถาม กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี 0 2580 2085 กด 0

-  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนนทบุรี

-          วัดโตนดนนทบุรี

-          พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี