ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดงาน “ปั่นใจเกินร้อยพิชิต ภูสิงห์” ครั้งที่ 2 คนไทยและต่างชาติเข้าร่วมคึกคัก

เมื่อวันที่ 2-3กุมภาพันธุ์2561ที่ผ่านมา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพัฒนากีฬาจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดได้จัดงานเทศกาลปั่นจักรยานเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ “อำนาจเจริญ เมืองจักรยาน”โดยในงานนี้นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ปั่นใจเกินร้อยพิชิต ภูสิงห์” และเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้อีกด้วย.

-         นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ