อบจ.อุทัยธานี ชวนเที่ยว งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ปีที่ 118 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 (9วัน9คืน)ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561ณ.วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัด “งานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นปีที่ 118 ของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561” ซึ่งเป็นประเพณี วิถีชีวิตที่ชุมชนถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการเชื่อมร้อยวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามกับพิธีกรรมทางศาสนา โดยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอหนอง ซึ่งมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีมาต่อเนื่อง ซึ่งจากอดีตอำเภอหนองฉางนั้น เคยเป็นตัวเมืองอุทัยธานีเก่า และได้มีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลองทุกวันขึ้น 12 ค่ำถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี โดยได้มีการจัดงานขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 118 ปี

กิจกรรมในประกอบด้วย ทำบุญประเพณี วิถีชาวอู่ไท พิธีทำขวัญข้าวแม่โพสพ พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม การแสดงของนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี การแสดงความสามารถของเยาวชนในการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขันเปตองของประชาชน และผู้สูงอายุในชุมชน การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันวอลเลย์บอล การส่งเสริมประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน โดยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแบบไทย การทอเสื่อกกภูมิปัญญาท้องถิ่น

จึงขอเชิญประชาชนมาร่วมเที่ยวงานบุญสืบสานประเพณี และชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยที่หลากหลาย และใกล้จะหาดูได้ยาก ที่ชาวอุทัยธานีทุกคนต่างร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานเพื่อคงไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดและรักษาต่อไป

ลุงหนวด..รายงาน