“การเข้าวัดทำบุญไหว้พระเป็นมงคลที่ดีของชีวิต” คติธรรมดังกล่าวนี้พวกเราชาวพุทธมักจะได้ยินจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่มาตลอดทุกยุคทุกสมัยยิ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆพวกเรายิ่งได้ยินกันบ่อยและเนื่องด้วยสาเหตุนี้เองทำให้เราชาวIDOTRAVERLLERS.COMขอขันอาสาพาท่านผู้อ่านเดินทางท่องเที่ยวขอพรไหว้พระ ๙ พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักผู้อ่านตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สนใจใฝ่บุญได้เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระสักการะบูชาขอพรสิ่งศักสิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิต เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบทางใจจากนั้นศีล,สมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมา ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของเกาะ รัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบอีกด้วย      ถ้าท่านผู้มีเวลาว่างและเตรียมตัวพร้อมแล้วเชิญติดตามทีมงานของเรามาได้เลยครับ.
ไหว้พระ๙วัดกรุงเทพฯ
1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
3.วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
4 .วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
5.วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
6.วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
7.วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8.วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
9.วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก    www.dhammathai.orgแผนผังการเดินทางไหว้พระ๙ วัดกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)