เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

ภาพโดย .....ลุงหนวด

การเดินทางในทริปนี้ลุงหนวดมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ปราสาทสด๊อกก๊อกทมในอ.โคกสูงจ.สระแก้วแหล่งเรียนรู้อารยะธรรมขอมโบราณซึ่งในปัจจุบันปราสาทสด๊อกก๊อกทมได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปกรจนแลดูสวยงามอลังกากว่าแต่ก่อนมากจนปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์อันดับต้นๆของจ.สระแก้ว

  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ลุงหนวดเดินทางผ่านจ.นครนายกเข้าสู่จ.ปราจีนบุรีอดไม่ได้ที่จะแวะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑได้รับการปรับปรุงใหม่ทันสมัยกว่าเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมโบราณวัตถุบอกเล่าประวัติสาตร์และโบราณคดีในภูมิภาคตะวันออกโดยมี คุณ วัชริ ชมภูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีและมัคคุเทศก์ของพิพิธภัณฑพาเข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

  • คุณ วัชรี ชมภู ผ.อ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในเขต 7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี,นครนายก ,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,จันทบุรี,ตราดและระยอง

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีอาทิ พระพุทธรูป,เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู,ศิวลึงค์ ทับหลัง ,เครื่องใช้สำริด และ จัดแสดงศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆ

 ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ รวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ ด้วย

-ทับหลังปราสาทเขาน้อยในจ.สระแก้วถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

  • ศิวลึงส์สัญญลักษณ์แทนเทพเจ้าในศาสนาฮินดู

โดยในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547

  • หลักศิลาจารึกปราสาทสด๊อกก๊อกทมในจ.สระแก้วถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์,วันอังคาร

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3721 1586

การเดินทาง ใช้เส้นทางสายกรุงเทพ – นครนายก – ปราจีนบุรี หรือกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – อ.พนมสารคาม – ปราจีนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 http://www.tourismthailand.org/nakhonnayok